Byggarbeten kring gastömningscentralen på Lilla Erstagatan

Meddelande från Lina Lindkvist, Kommunikationsansvarig Projekt Ersta nya sjukhus:

De senaste veckorna har det pågått ett arbete i tömningscentralen för medicinska gaser vid gamla sjukhuset som tidvis tyvärr upplevts mycket störande för er som bor närmast. Vi har inte heller informerat ordentligt vilket är en intern miss från oss som jag verkligen beklagar. Jag har nu fått följande information från Erstas fastighetschef som haft arbetsberedning med entreprenören att:

  • Arbetena vid tömningscentralen beräknas pågå i 3 veckor till.
  • Under denna vecka görs i huvudsak invändiga arbeten med stålkonstruktionen. De kommer då att borra i betong och stål inomhus, vilket kan bullra lite.
  • Därefter kommer man att riva en vägg som består av lecablock som inte bör bullra. Till sist kommer man att putsa och måla utrymmet.
  • Ordinarie arbetstider är mellan 7-18 på vardagar och mellan 8-18 på helger men de kommer att försöka undvika helgarbete.
  • Entreprenören ska också planera så att moment som kan bullra (som att slänga skrot i container) inte ska utföras tidigt på morgonen av hänsyn till omgivningen.

Vi hoppas nu att arbetena ändå är uthärdliga för er dessa återstående veckor men skulle det uppstå problem får ni höra av er till mig så jag kan ta det vidare. Vi har löpande bevakning av mejlen på erstanyasjukhus@erstadiakoni.se.