Protokoll från årsstämman 2022 fins nu tillgänglig för alla medlemmar.

Logga in på Inloggningssida för Vår Brf – SBCs kundportal

Under Mitt SBC finner du Information från styrelsen och under Årsredovisning, Protokoll årsstämmor så finns både årsredovisning samt Protokoll.
Obs! Protokollet är signerat digitalt, men den digitala signaturen saknas tyvärr i denna pdf-fil.

Trevlig sommar
önskar

Styrelsen BRF Stammen23