Är det kallt i din lägenhet?

Att bo i ett gammalt hus som vårt har sina för- och nackdelar. En nackdel är att det ofta blir kallt på vintern. Otäta fönster och dåligt fungerande radiatorer (element) är några av nackdelarna. Det finns dock en hel del åtgärder man kan vidta själv och några saker som styrelsen kan hjälpa till med.

Elementet fungerar perfekt när det är varmt upptill och nästan rumsvarmt nertill. Notera att det är bara varmt när rumstemperaturen sjunker under det förinställda värdet på termostaten (sitter i själva vredet på elementet). Se därför till att luften kring termostaten kan cirkulera ordentligt. Om luften blir stillastående runt termostaten pga. exempelvis elementskydd, gardiner eller möbler så blir elementet inte tillräckligt varmt.

Gå gärna igenom nedan frågor innan du kontaktar styrelsen:

Är elementet varmt?

OM JA:
Vid kall väderlek är fönster och dörrar ofta stora energitjuvar. Dessa kan läcka mer än 30 procent av bostadens värme. För att minska inflödet av kalluft kan man:

  • Dra igen vädringsventilerna på fönstren.
  • Dra igen spjället på frånluftskanalen på väggen. Stäng även spjället i eldstaden. För att kontrollera draget kan man använda sig av en ljuslåga eller ett A4-papper. Om papperet fastnar är det förmodligen mer öppet än vad som behövs. Prova att dra i snöret om det sitter kvar, om inte får man klättra upp och dra spaken åt vänster. Sitter det fast kan man låta papperet sitta kvar tills det blir varmare väder. (Nya spjäll finns att köpa i byggnadsvårdsbutiker). Kom ihåg att öppna igen upp när vädret blir varmare. Det är bara när det är riktigt kallt ute som man kan stänga ventilerna och ändå få tillräcklig ventilation.
  • Kontrollera att dörr- och fönsterisoleringen inte är för gammal. Den åldras och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Tänk på att även ytterdörren behöver isoleras.

OM NEJ:
Är elementet inställt på högsta temperaturen?

Om nej: Vrid upp reglaget så mycket det går.

Om ja: Har du elementskydd, gardiner eller möbler som gör att luften kring termostaten inte kan cirkulera fritt?

Om ja: Prova att frigöra termostaten och kontrollera temperaturen efter en stund.

Är elementet fortfarande kallt/svalt?

Om ja: Elementet kan behöva luftas. Denna åtgärd åligger normalt bostadsrättsinnehavaren. Hösten 2018 kommer dock föreningen att göra en samlad översyn över alla icke fungerande element varvid även denna åtgärd kommer att vidtas. Meddela därför styrelsen om du har icke fungerande element.

Termostaten kan behöva ”motioneras” eller bytas ut. Kostnaden för att byta ut termostaten ligger på föreningen. För de fall man vill ha elementskydd, tunga möbler eller gardiner nära termostaten kan det behöva installeras en extern givare. Extrakostnaden för detta läggs på respektive bostadsrättsinnehavare.

 

 
Om vi inte lyckas få ordning på elementen med hjälp av ovanstående åtgärder så finns det ytterligare åtgärder att ta till. Det kan till exempel bli aktuellt att göra en ”intrimning” av hela värmesystemet. Det kan även vara så att vissa element helt enkelt inte fungerar och måste bytas ut.

Att enbart höja temperaturen i värmepannan blir kostsamt och ligger inte heller i linje med dagens miljötänk. Det skulle dessutom bli ineffektivt om man inte först åtgärdar läckande fönster, dörrar och dåligt fungerande element. Man ska även komma ihåg att när temperaturen sjunker hastigt så kan det ta något eller ett par dygn innan värmepannan och elementen hinner anpassa sig. Det kan då vara bra att ha fristående el-element som man kan plocka fram.

Ytterligare åtgäder
Ett mycket effektivt och i det närmaste osynligt sätt att minska värmeförlusten är att vintertid isolera med akrylglas mellan glasrutorna i fönsterbågarna. Läs mer om isolering av tvåglasfönster på Stocksundet.se

Ytterligare ett är att använda sig av en isolerande folie som klistras direkt på fönstren. Tesa har en variant som finns att köpa på bl a Clas Ohlson.

Viktigt att inte strypa ventilationen helt
Ventilationen i vårt hus bygger på självdrag som fungerar effektivare ju större temperaturskillnaden är mellan inne- och uteluften. Om man får till en effektiv isolering så måste man öppna ventilerna, även om temperaturen ligger mycket under nollan. Intressant information kring ventilation finns att läsa på Statens fastighetsverks hemsida.