Är det kallt i din lägenhet?

Att bo i ett gammalt hus som vårt har sina för- och nackdelar. En nackdel är att det ofta blir kallt på vintern. Otäta fönster och dåligt fungerande radiatorer (element) är några av nackdelarna. Det finns dock en hel del åtgärder man kan vidta själv och några saker som styrelsen kan hjälpa till med.

Elementet fungerar perfekt när det är varmt upptill och nästan rumsvarmt nertill. Notera att det är bara varmt när rumstemperaturen sjunker under det förinställda värdet på termostaten (sitter i själva vredet på elementet). Se därför till att luften kring termostaten kan cirkulera ordentligt. Om luften blir stillastående runt termostaten pga. exempelvis elementskydd, gardiner eller möbler så blir elementet inte tillräckligt varmt.

Gå gärna igenom nedan frågor innan du kontaktar styrelsen:

Är elementet varmt?

OM JA:
Vid kall väderlek är fönster och dörrar ofta stora energitjuvar. Dessa kan läcka mer än 30 procent av bostadens värme. För att minska inflödet av kalluft kan man:

 • Dra igen vädringsventilerna på fönstren.
 • Dra igen spjället på frånluftskanalen på väggen. Stäng även spjället i eldstaden. För att kontrollera draget kan man använda sig av en ljuslåga eller ett A4-papper. Om papperet fastnar är det förmodligen mer öppet än vad som behövs. Prova att dra i snöret om det sitter kvar, om inte får man klättra upp och dra spaken åt vänster. Sitter det fast kan man låta papperet sitta kvar tills det blir varmare väder. (Nya spjäll finns att köpa i byggnadsvårdsbutiker). Kom ihåg att öppna igen upp när vädret blir varmare. Det är bara när det är riktigt kallt ute som man kan stänga ventilerna och ändå få tillräcklig ventilation.
 • Kontrollera att dörr- och fönsterisoleringen inte är för gammal. Den åldras och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Tänk på att även ytterdörren behöver isoleras.

OM NEJ:
Är elementet inställt på högsta temperaturen?

Om nej: Vrid upp reglaget så mycket det går.

Om ja: Har du elementskydd, gardiner eller möbler som gör att luften kring termostaten inte kan cirkulera fritt?

Om ja: Prova att frigöra termostaten och kontrollera temperaturen efter en stund.

Är elementet fortfarande kallt/svalt?

Om ja: Elementet kan behöva luftas. Denna åtgärd åligger normalt bostadsrättsinnehavaren. Hösten 2018 kommer dock föreningen att göra en samlad översyn över alla icke fungerande element varvid även denna åtgärd kommer att vidtas. Meddela därför styrelsen om du har icke fungerande element.

Termostaten kan behöva ”motioneras” eller bytas ut. Kostnaden för att byta ut termostaten ligger på föreningen. För de fall man vill ha elementskydd, tunga möbler eller gardiner nära termostaten kan det behöva installeras en extern givare. Extrakostnaden för detta läggs på respektive bostadsrättsinnehavare.

 

 
Om vi inte lyckas få ordning på elementen med hjälp av ovanstående åtgärder så finns det ytterligare åtgärder att ta till. Det kan till exempel bli aktuellt att göra en ”intrimning” av hela värmesystemet. Det kan även vara så att vissa element helt enkelt inte fungerar och måste bytas ut.

Att enbart höja temperaturen i värmepannan blir kostsamt och ligger inte heller i linje med dagens miljötänk. Det skulle dessutom bli ineffektivt om man inte först åtgärdar läckande fönster, dörrar och dåligt fungerande element. Man ska även komma ihåg att när temperaturen sjunker hastigt så kan det ta något eller ett par dygn innan värmepannan och elementen hinner anpassa sig. Det kan då vara bra att ha fristående el-element som man kan plocka fram.

Ytterligare åtgäder
Ett mycket effektivt och i det närmaste osynligt sätt att minska värmeförlusten är att vintertid isolera med akrylglas mellan glasrutorna i fönsterbågarna. Läs mer om isolering av tvåglasfönster på Stocksundet.se

Ytterligare ett är att använda sig av en isolerande folie som klistras direkt på fönstren. Tesa har en variant som finns att köpa på bl a Clas Ohlson.

Viktigt att inte strypa ventilationen helt
Ventilationen i vårt hus bygger på självdrag som fungerar effektivare ju större temperaturskillnaden är mellan inne- och uteluften. Om man får till en effektiv isolering så måste man öppna ventilerna, även om temperaturen ligger mycket under nollan. Intressant information kring ventilation finns att läsa på Statens fastighetsverks hemsida.

Grovdammsugare för utlåning

Styrelsen har nu köpt in en gemensam grovdammsugare som går att låna för städning av t ex vindsförråd. Dammsugaren står i förrådet bredvid hissen på bottenvåningen i 32A. Om du vill låna dammsugaren, kontakta Johannes Frenzel, johannes@frenzel.se, som har nyckeln till förrådet.

Goda nyheter och nyttiga kontakter

 

wash

Hej alla medlemmar

Om ni har förslag på något som bör ändras i tvättstugan så kan ni kontakta tvättgruppen på tvattgruppen@stammen23.se. Någon sa att det var svårt att hitta adressen. Den finns på ”Felanmälan och Fix” och är nu förtydligad.

Vi har en grupp som tittar på sophanteringen och källsorteringen också. Den meddelar att mer än hälften av de 87 hushållen i huset är igång och sorterar sitt hushållsavfall, vilket är fantastiskt bra, både för miljön och föreningens ekonomi. Om du som läser detta funderar på att börja du också och undrar hur du ska göra rent praktiskt med påsar och olika soptunnor, tveka inte att kontakta dem på sopor@stammen23.se.

Som vanligt går det utmärkt att höra av sig till styrelsen på styrelsen@stammen23.se.

Vänliga vinterhälsningar

Styrelsen genom EH

Om översvämningar i tvättstugan

img_9890 img_9894

Bakom tvättmaskinerna finns en ränna i rostfri plåt som ska fånga upp allt ludd i avloppsvattnet från maskinerna så att det inte blir stopp i golvbrunnen. Om ni tittar bakom maskinerna, eller går in i utrymmet mellan maskin nummer tre och fyra ser ni den tydligt.

Egentligen är det ni som använder tvättstugan som ska rengöra rännan när ni är klara, i samma veva som ni rengör luddfilter och torkar av efter er, men vi förstår att ingen gör det. Vi har därför instruerat städfirman att den ska göra det, men inte heller den sköter det. Så nu har vi blivit lite extra tydliga med att vi vill ha det gjort.

Under tiden som vårt budskap till städfirman sjunker in skulle vi vara hemskt glada om ni tittar till den här rännan när ni ända städar efter er så att vi slipper fler översvämningar.

Sedan hälsar tvättgruppen att det samlas väldigt mycket kvarglömd tvätt. I fortsättningen kommer den att ligga i korgar som tydligt är märkta med ett slutdatum då allt som inte tagits hand om kommer att skänkas till välgörenhet.

Om ni vill komma i kontakt med tvättgruppen finns den på tvattgruppen@stammen23.se

Vänliga Hälsningar

Styrelsen och Tvättgruppen genom EH

NY HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL

 

sopor

Onsdagen den 12 oktober byter vi ut kärlen för hushållsavfall från plastsäckar till 6 st gröna sopkärl. Detta förbereddes i somras genom asfaltering från sophuset till grinden. Bytet ger bättre hantering av hushållsavfallet samtidigt som det blir en lägre kostnad för föreningen.

Vad innebär detta för dig?
• Förslut avfallspåsen ordentligt så blir det mindre kladd och lukt i plastbehållarna
• Se till att alltid stänga locken på behållarna så minskar vi risken för dålig lukt och råttor
• Inget hushållsavfall får läggas utanför behållarna

Har du frågor kan du kontakta någon av oss i sopgruppen, Marie Pettersson Linder, Elisabeth Lindell Norén eller Johannes Frenzel.

Nya hissarna – så fungerar de

1esrsta2

Nu är de nya hissarna i 32 A och B igång.

Eftersom styrsystemen är utbytta fungerar de lite annorlunda än de gamla gjorde. Här är några goda råd att tänka på från hissmontörerna:

         Ljusridå i korgöppningen – skall ej brytas under färd

 • Hisskorgen är utrustad med en ljusridå i korgöppningen utanför grinden.
 • Detta är en säkerhetsdetalj som påbjuds av regelverket för hissar medöppen grind och skall förhindra att exempelvis små barn kan sticka ut handen genom grinden under färd och skada sig.

 

 • Vad händer om ljusridån bryts?
 • När ljusridån bryts stannar hissen
 • Eftersom det är en säkerhetsanordning för att undvika skador stannar hissen omedelbart

 

 • Någon fastnat, så stannar hissen tämligen abrupt.
 • Tryck återigen på destinationsknappen och hissen startar om.

 

 • Nödtelefon om man fastnar i hissen
 • Hissen är utrustad med en nödtelefon som aktiveras med en knapp i hisskorgen
 • Trycker man in nödtelefonen låter först en nödsignal och därefter kopplas telefonen automatiskt upp till vår jourcentral som är bemannad dygnet runt årets alla dagar.
 • Telefonen skickar automatiskt en larmkod till jourcentralen som visar vilken adress som telefonen ringer ifrån i det fall man själv har svårt att uttrycka sig p.g.a sjukdom eller skada.
 • Jourcentralen svarar på ert larm och skickar omedelbart ut en tekniker för att laga hissen.

Kontakt om något är fel – ring 0200 -22 00 95

Om något är fel med hissen kan ni alltid ringa felanmälan på telefon 0200-22 00 95.

Som vanligt är ni också välkomna att höra av er till Styrelsen om det är något.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen genom EH.

Mera tips om temperaturen inne

termostat
Termostat

Här är några kompletterande tips om värmen inomhus.

Kontrollera att termostaten till elementet inte är gömd bakom något, som en möbel, ett elementskydd eller en  gardin. Det är viktigt att luften i rummet kan cirkulera fritt till termostaten för att den ska fungera.

Om du har öppen spis, kontrollera att spjället är stängt.

Luften som värms upp vid elementen måste kunna röra sig så att värmen sprids i rummet. Finns det två ventiler i fönstret ovanför, stäng den ena men låt den andra vara öppen.

EH för Styrelsen

Om det blir kallt i din lägenhet

Du luftar ett element enkelt själv. Om du inte har en nyckel finns de att köpa till exempel på Wirströms. Öppna ventilen tills det kommer vatten, då stänger du. Det kan vara bra att ha en trasa eller en kopp till hands när du gör det
Du luftar ett element enkelt själv. Om du inte har en nyckel finns de att köpa till exempel på Wirströms. Öppna ventilen tills det kommer vatten, då stänger du. Det kan vara bra att ha en trasa eller en kopp till hands när du gör det

Nu kommer vinterns första riktigt kalla nätter och då är det alltid några av er som hör av sig om att det blir kallt i era lägenheter.

Därför ska jag vara lite tråkig här och påminna om vad som gäller. Ni som medlemmar ansvarar för rör och element inne i era lägenheter om det inte är rör som servar flera lägenheter. Vi i föreningen ansvarar för rör inne i väggarna och för att leverera vattenburen värme fram till er lägenhet.

Normal temperatur är ett genomsnitt om 19 grader eller mer uppmätt mitt i rummet över ett dygn. (Vi skrev 20 grader tidigare, men 19 är den korrekta siffran).

När någon i huset hör av sig till oss om låg temperatur ber vi alltid medlemmen att först lufta alla element, efter det skruva ner termostaten i botten och sedan upp till max och så vänta 24 timmar. Detta för att ni ska slippa behöva betala för att våra fastighetsskötare som är FT Drift ska åtgärda något ni enkelt hade kunnat göra själv.

Om ni gjort det vi rekommenderar ovan och det ändå inte blir varmare, eller om ett eller flera element är kalla medan andra blir varma så kan det vara en bra idé att ringa FT Drift. Ni kan givetvis anlita er egna VVS-firmor men FT Drift kan huset och allt blir enklare om det visar sig att de problem som drabbat er är föreningens ansvar och det är vi som ska ta kostnaden.

I nio fall av tio brukar det dock räcka att lufta elementen och ställa om termostaterna.

EH för Styrelsen