Nya hissarna – så fungerar de

1esrsta2

Nu är de nya hissarna i 32 A och B igång.

Eftersom styrsystemen är utbytta fungerar de lite annorlunda än de gamla gjorde. Här är några goda råd att tänka på från hissmontörerna:

         Ljusridå i korgöppningen – skall ej brytas under färd

 • Hisskorgen är utrustad med en ljusridå i korgöppningen utanför grinden.
 • Detta är en säkerhetsdetalj som påbjuds av regelverket för hissar medöppen grind och skall förhindra att exempelvis små barn kan sticka ut handen genom grinden under färd och skada sig.

 

 • Vad händer om ljusridån bryts?
 • När ljusridån bryts stannar hissen
 • Eftersom det är en säkerhetsanordning för att undvika skador stannar hissen omedelbart

 

 • Någon fastnat, så stannar hissen tämligen abrupt.
 • Tryck återigen på destinationsknappen och hissen startar om.

 

 • Nödtelefon om man fastnar i hissen
 • Hissen är utrustad med en nödtelefon som aktiveras med en knapp i hisskorgen
 • Trycker man in nödtelefonen låter först en nödsignal och därefter kopplas telefonen automatiskt upp till vår jourcentral som är bemannad dygnet runt årets alla dagar.
 • Telefonen skickar automatiskt en larmkod till jourcentralen som visar vilken adress som telefonen ringer ifrån i det fall man själv har svårt att uttrycka sig p.g.a sjukdom eller skada.
 • Jourcentralen svarar på ert larm och skickar omedelbart ut en tekniker för att laga hissen.

Kontakt om något är fel – ring 0200 -22 00 95

Om något är fel med hissen kan ni alltid ringa felanmälan på telefon 0200-22 00 95.

Som vanligt är ni också välkomna att höra av er till Styrelsen om det är något.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen genom EH.