Styrelsemöte nu på tisdag 12 april

1ersta4

Nästa styrelsemöte är flyttat. I stället för att mötas första tisdagen i månaden sammanträder vi tisdag 12 april, eftersom sista dag för remisser till årsmötet är dagen innan.

Som vanligt är det Öppen Styrelse från 18.45 och alla medlemmar är välkomna att delta under den första kvarten.

Mötet hålls som vanligt i föreningslokalen på Lilla Erstagatan 6.

Välkomna!

Styrelsen genom EH.

FOTNOT: Tidigare skrev vi felaktigt att mötet var onsdagen 12 april. Det är nu rättat och korrekt veckodag är tisdag 12 april