Ingen fara på taket

huset5

Det finns en allmän uppfattning i föreningen att husets tak är i dåligt skick.

Styrelsen har tagit reda på fakta. Under våren har två olika firmor inspekterat taket och gett sina utlåtande. Sammanfattningen är att taket är gammalt men att det inte är några akuta problem med det.

Lite mer detaljerat så säger dom att livslängden på ett sådant här tak är runt 100 år. Taket är från 1929. Pappen under skifferplattorna är inte tjärpapp utan mullpapp och det är förklaringen till att vi är så noga med att påpeka att det råder rökförbud på takterasserna. Men så länge ni låter bli att röka är det inga akuta problem för pappen är torr och fin. Inom fem till tio år kommer vi troligen att behöva lägga om den.

Det finns tidigare arbeten som inte har utförts på ett korrekt sätt. Det största är de gångar och stegar som satts upp för sotning där genomföringar utförts så att det uppstått läckage in i taket, men dessa läckage har åtgärdats. I samband med en omläggning skulle dessa behöva göras om.

Det är en del plåtslagarjobb som skulle behöva göras ochså och en del pannor som lossnat eller gått sönder och så är det en del skifferpannor som bytts ut mot skiffer av en annan nyans än de ursprungliga pannorna, men detta sista är bara ett kosmetiskt problem.

Vi återkommer när vi har en plan för hur vi tänker göra, men just nu är den goda nyheten att det inte är någon akut fara.

Styrelsen genom EH.

 

Det här gäller när ni hyr ut tillfälligt

gården

Vi har uttryckt oss lite oklart kring vad som gäller när ni hyr ut vid enstaka tillfällen, till exempel när ni själva är borta på semester.

Styrelsen tillåter normalt sett detta, men ni är skyldiga att fråga styrelsen om lov varje gång eftersom stadgarna kräver det. Några av er är väldigt duktiga, skickar in ansökan i god tid och bifogar namn, foto och kontaktinfo på de som vill hyra. Det är precis så vi vill ha det. Och vi kommer att ha en mapp i styrelserummet med info på de som hyr i huset, ifall det skulle bli problem. Vilket det hittills inte varit.

Vi uppskattar också om ni informerar era grannar att det ska bo folk hos er samt att styrelsen godkänt det och så utgår vi från att ni informerar era gäster om de regler som gäller i huset.

Det finns medlemmar i huset som blir oroliga av sådan här tillfällig andrahandsuthyrning och det har vi förståelse för. Vi tycker dock att den bästa lösningen är att vi får kontrollen över vilka som bor här och att vi slipper uthyrning i smyg. Av samma skäl tycker vi att uthyrning via AirBnB är en bättre lösning än att ni själva hyr ut, eftersom då är de som hyr kontrollerade av AirBnB.

Samma regler gäller för övrigt om ni bara byter lägenhet med någon annan under en semestervecka, även det betraktas som en andrahandsuthyrning och ska godkännas av styrelsen.

Vi är 87 medlemmar i huset och alla har inte samma syn på det egna boendet. Vi förstår att en del av er ställer sig väldigt främmande till att hyra ut så här samtidigt som andra tycker att det är väldigt självklart att ha möjligheten att göra det.

Vi vill kunna tillgodose båda gruppernas önskningar och behov och vi tror att den bästa lösningen tills vidare är att ha förtroende för er kära medlemmar, få upp all tillfällig andrahandsuthyrning på bordet och lägga den under Styrelsens tillsyn. Vi hoppas att detta ska fungera och att alla ska bli nöjda.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.

P.S. Vi har förtydligat skrivningen på sidan med information om Stammen23 också så att det tydligt framgår att stadgarna gäller och inget annat.

Styrelsemöte nu på tisdag 12 april

1ersta4

Nästa styrelsemöte är flyttat. I stället för att mötas första tisdagen i månaden sammanträder vi tisdag 12 april, eftersom sista dag för remisser till årsmötet är dagen innan.

Som vanligt är det Öppen Styrelse från 18.45 och alla medlemmar är välkomna att delta under den första kvarten.

Mötet hålls som vanligt i föreningslokalen på Lilla Erstagatan 6.

Välkomna!

Styrelsen genom EH.

FOTNOT: Tidigare skrev vi felaktigt att mötet var onsdagen 12 april. Det är nu rättat och korrekt veckodag är tisdag 12 april

Vi tar bort all grafitti

1ersta1

Nu klottras det på vårt hus igen. Samt på husen bredvid, bland annat nyrenoverade Lilla Erstagatan 4 som har fått sin fasad nersprayad två gånger på kort tid.

Vi kan inte stoppa de som klottrar men vi försöker att ta bort allt så snabbt som möjligt med förhoppningen att klottrarna ska tröttna. Johanna Venables är vår kontaktperson för klottersaneringen, som utförs av en firma som är specialister på detta. Så om ni ser något nytt klotter är vi tacksamma om ni mailar Johanna så snabbt som möjligt på johanna999@yahoo.com.

Styrelsen genom EH.

Mera information om värmen i huset

IMG_7439

Vi har haft en diskussion med FT Drift om hur värmen fungerar.

De berättar att temperaturen på varmvattnet i huset höjs automatiskt när temperaturen utomhus sjunker. Sambandet ser ungefär ut så här:

Ute        20   10   0   -10   -20

Vatten    0    30  40   50    60

Ni som bor här i huset kan använda den skalan för att se om era element fungerar som de ska. Just nu när jag skriver det här tidigt onsdag kväll är det – 7 grader utanför och vattnet som lämnar vår undercentral är +51 grader, vilket betyder att era element bör vara ungefär +45 grader varma upptill om de är ställda på att gå för fullt. (Kom ihåg, element är alltid lite kallare nedtill).

Kontrollera gärna att alla element har samma temperatur. Om något av dem är kallare, testa att justera termostaten och lufta elementet. Hjälper det inte är det troligen fel på det.

Flera medlemmar berättar att de fått bättre värme i sina lägenheter genom att stänga all ventilation vid fönstren tillfälligt när det blir kallt ute. Det kan vara ett bra tips att pröva. Och ja, vi vet att vi rekommenderade motsatsen förut. Men prova båda sätten och använd det som fungerar bäst.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.

Konsten att bli av med en julgran

julgran

Vi vet att vi är sent ute här, men vi har fått en del frågor om vi kommer att samla in och frakta bort husets avlagda julgranar.

Svaret är att det kommer vi tyvärr inte att göra. Ni förväntas själva ta dem till närmaste Återvinningscentral eller lämna dem på någon av stadens insamlingsplatser för julgranar, den närmaste finns på Medborgarplatsen.

Ni som lämnat era granar i närheten här ombedes vänligen att ta hand om dem så att de inte blir liggande.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.

Från styrelsemötet 3 november

Styrelsen uppdaterade sig på hissarbetena i 32 A och B som kommer att utföras i februari och mars. Det viktiga är att vi fått tillstånd av stadsbyggnadskontoret att fortsätta använda hissarna fram tills maskinbytena är gjorda. Inne i hissarna står det att de är godkända fram till november 2015, men det godkännandet är alltså förlängt. Vi kommer också att teckna ett nytt serviceavtal för löpande skötsel av hissarna. Dagens avtal med KONE löper ut vid årsskiftet.

Ordförande och kassör har börjat titta på föreningens budget för nästa år. Just nu ser ekonomin bra ut. Maskinbyte i två hissar kostar visserligen ganska mycket men är väl inom ramarna för vad vi har råd med och den enda större utgift vi ser under nästa år är en eventuellt bergvärmeinstallation.

Tyvärr kommer vår väldigt duktiga kassör Carolina Sjöstrand att flytta nu i vinter. Vi har bett valberedningen att redan nu ta fram en kandidat till ersättare och tanken är att hen ska börja jobba interimistiskt med Carolina för att sedan förhoppningsvis bli ordinarie ledamot i samband med nästa årsmöte.

Vi bestämde att vi ska börja sortera hushållsavfallet så snart som möjligt. Det är lite praktiska saker som ska ordnas först men när vi är igång kommer vi att tjäna 25 000 om året förutom att det är bra för miljön. Detaljerad information om vad ni behöver göra kommer när det är dags.

Vi kommer att ordna ett informationsmöte om mobilstrålning eftersom en medlem uttryckt betydande oro till att ha en mobilantenn på vårt tak. Innan det mötet hållits kommer vi att vänta med beslut. Kallelse kommer så snart datum är bestämt.

Vi kommer också att åtgärda ett stort antal mindre problem som olika medlemmar gjort oss uppmärksamma på. Anslagstavlan i 32 A kommer att flyttas nedåt så den blir enklare att läsa. Dörren från A-uppgången till gården ska gå att öppna med en hand. Vi kommer att köpa nya utemöbler till gården. Utemöbler, trätrallar och målning på takterrasserna kommer att ses över. Vi köper bevakning av istappar inför vintern och gör en översyn av brandskyddet. Julgran är på gång. Vi ska göra en utredning av två medlemmar som har problem med dålig lukt i sina lägenheter. Vi ska ordna ett nytt inre handtag i A-hissen. Det gamla verkar ha blivit stulet. Nytt handtag kommer senast i samband med renoveringen.

Några medlemmar har ännu inte fått sin ventilation slutbesiktigad eller godkänd. Styrelsen beslutade att dessa medlemmar nu själva får stå för kostnaderna för att de ska bli godkända. Ni som berörs kommer att få meddelanden om detta.

Vi diskuterade störande ljud från fester i föreningslokalen och bestämde att ni som hyr ska se till att ljudnivån sänks efter 22 på vardagar och efter 23 på fredag lördag. Det är i första hand folk som står utanför och röker som kan vara högljudda.

Dessutom har Anci Steilind som håller i uthyrningen meddelat att hon vill slippa det ansvaret från årsskiftet. Vi kommer med information om nya rutiner så snart vi har dem, det blir troligen ett bokningssystem här på Stammen-siten, men fram tills årsskiftet bokar ni som förut via Anci.

Styrelsen genom EH.

Tidsplan för hissarbeten i 32 A och 32 B

1esrsta2

Nu är vi klara med upphandlingen av maskinbyte på hissarna i uppgångarna Stigbergsgatan 32 A och 32 B.

Det blir i februari och mars nästa år. Kontraktet vi har säger att arbetena ska börja med hissen i 32 A måndagen 8/2 och hissen ska sedan vara klar fredagen 26/2. Sedan tar dom hissen i 32 B de följande tre veckorna, måndagen 29/2 till fredagen 18/3. Efter det blir det en del målningsarbeten och finputs, men hissarna kommer att vara i drift.

Det här betyder att ni som bor i 32an kommer att vara utan hiss i knappa tre veckor, i 32 A veckorna 6 till och med 8, i 32 B veckorna 9 till och med 11. Lägg gärna in det här i era kalendrar.

Vi förstår att detta kommer att innebära en betydande olägenhet för er och det är därför vi går ut med informationen redan nu så att ni kan planera era liv efter detta.

Om det är någon som har typ en planerad operation den aktuella tiden så är det möjligt att kasta om arbetena och ta B-hissen före A-hissen men det går tyvärr inte att flytta arbetena.

Anledningen till att det brådskar är att den typ av hissmaskineri vi har inte längre är godkänt. Det har då ingen betydelse att grejerna fortfarande är i gott skick och att det inte finns någon risk med att fortsätta använda hissarna fram till maskinbytet.

Det positiva är att det bara är maskineriet och styrsystemen som ska bytas ut, vilket betyder att vi kommer att ha kvar våra vackra gamla hissar med sina ursprungliga gallergrindar precis så som vi är vana att ha dem.

En sak till. I Hissarna står det att de är godkända fram till november 2015. det godkännandet är förlängt och vi kan fortsätta använda dem fram till maskinbytet.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.

Det här är våra hustomtar

1abulb

Vi har tre stycken hustomtar här i föreningen, en i varje trappuppgång.

Mindre problem av typen trasiga glödlampor är deras ansvar och de ser till att allt är helt, rent och fungerar som det ska. Däremot är det inte så att de går någon daglig rond för att se att allt fungerar som det ska så om du hittar en trasig lampa eller något annat som behöver fixas så är vi alla tacksamma för att du meddelar detta till din hustomte så snabbt som möjligt. De gör ett fantastiskt arbete som de ska ha all uppskattning för.

Hustomtarna är:

  • I A-uppgången Stigbergsgatan – Mattias Heldner. Nås på mobil 070 337 28 60
  • I B-uppgången Stigbergsgatan – Johan Persson. Nås på mobil 070 757 30 31 och mejl johan.persson@sentor.se
  • I uppgång Lilla Erstagatan – Ingrid Höglund. Nås på mobil 070 496 1108 och mejl ingrid.hoglund@gmail.com

Dessutom vill styrelsen rikta ett extra tack till alla medlemmar som spontant hjälper till att hålla Stammen23 så rent och välskött som det är.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.