Det här är våra hustomtar

1abulb

Vi har tre stycken hustomtar här i föreningen, en i varje trappuppgång.

Mindre problem av typen trasiga glödlampor är deras ansvar och de ser till att allt är helt, rent och fungerar som det ska. Däremot är det inte så att de går någon daglig rond för att se att allt fungerar som det ska så om du hittar en trasig lampa eller något annat som behöver fixas så är vi alla tacksamma för att du meddelar detta till din hustomte så snabbt som möjligt. De gör ett fantastiskt arbete som de ska ha all uppskattning för.

Hustomtarna är:

  • I A-uppgången Stigbergsgatan – Mattias Heldner. Nås på mobil 070 337 28 60
  • I B-uppgången Stigbergsgatan – Johan Persson. Nås på mobil 070 757 30 31 och mejl johan.persson@sentor.se
  • I uppgång Lilla Erstagatan – Ingrid Höglund. Nås på mobil 070 496 1108 och mejl ingrid.hoglund@gmail.com

Dessutom vill styrelsen rikta ett extra tack till alla medlemmar som spontant hjälper till att hålla Stammen23 så rent och välskött som det är.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.