På fredag är det slutbesiktning av ventilationen

1windt

Nu på fredag 16 oktober är det slutbesiktning av ventilationen i huset. Observera att datumet är nytt, det är flyttat en dag fram i tiden. Alla ni som fått anmärkningar och har fått skriftliga besked om vad  ni behöver åtgärda har därmed en extra dag på er att fixa till det dom har anmärkt på.

Om ni inte kan vara hemma och släppa in Peter Sotare som gör besiktningen kan ni lämna över en märkt nyckelknippa till Peter Sotares personal som finns i porten till 32an mellan 07.10 och 07.20 på morgonen eller lämna nycklarna till Peter Sotares kundservice på Blekingegatan 67 senast dagen innan. Om ni inte ger Peder Sotares personal tillträde till lägenhet under dagen blir ni tyvärr själva tvungna att bekosta ombesiktning.

Har ni några frågor så finns Peter Sotare på 08-4088 6600 eller info@petersotare.se.

Alla ni som inte fått skriftliga meddelanden om ombesiktning kan göra något roligare.

EH för Styrelsen.