Ingen fara på taket

huset5

Det finns en allmän uppfattning i föreningen att husets tak är i dåligt skick.

Styrelsen har tagit reda på fakta. Under våren har två olika firmor inspekterat taket och gett sina utlåtande. Sammanfattningen är att taket är gammalt men att det inte är några akuta problem med det.

Lite mer detaljerat så säger dom att livslängden på ett sådant här tak är runt 100 år. Taket är från 1929. Pappen under skifferplattorna är inte tjärpapp utan mullpapp och det är förklaringen till att vi är så noga med att påpeka att det råder rökförbud på takterasserna. Men så länge ni låter bli att röka är det inga akuta problem för pappen är torr och fin. Inom fem till tio år kommer vi troligen att behöva lägga om den.

Det finns tidigare arbeten som inte har utförts på ett korrekt sätt. Det största är de gångar och stegar som satts upp för sotning där genomföringar utförts så att det uppstått läckage in i taket, men dessa läckage har åtgärdats. I samband med en omläggning skulle dessa behöva göras om.

Det är en del plåtslagarjobb som skulle behöva göras ochså och en del pannor som lossnat eller gått sönder och så är det en del skifferpannor som bytts ut mot skiffer av en annan nyans än de ursprungliga pannorna, men detta sista är bara ett kosmetiskt problem.

Vi återkommer när vi har en plan för hur vi tänker göra, men just nu är den goda nyheten att det inte är någon akut fara.

Styrelsen genom EH.