Från styrelsemötet 3 november

Styrelsen uppdaterade sig på hissarbetena i 32 A och B som kommer att utföras i februari och mars. Det viktiga är att vi fått tillstånd av stadsbyggnadskontoret att fortsätta använda hissarna fram tills maskinbytena är gjorda. Inne i hissarna står det att de är godkända fram till november 2015, men det godkännandet är alltså förlängt. Vi kommer också att teckna ett nytt serviceavtal för löpande skötsel av hissarna. Dagens avtal med KONE löper ut vid årsskiftet.

Ordförande och kassör har börjat titta på föreningens budget för nästa år. Just nu ser ekonomin bra ut. Maskinbyte i två hissar kostar visserligen ganska mycket men är väl inom ramarna för vad vi har råd med och den enda större utgift vi ser under nästa år är en eventuellt bergvärmeinstallation.

Tyvärr kommer vår väldigt duktiga kassör Carolina Sjöstrand att flytta nu i vinter. Vi har bett valberedningen att redan nu ta fram en kandidat till ersättare och tanken är att hen ska börja jobba interimistiskt med Carolina för att sedan förhoppningsvis bli ordinarie ledamot i samband med nästa årsmöte.

Vi bestämde att vi ska börja sortera hushållsavfallet så snart som möjligt. Det är lite praktiska saker som ska ordnas först men när vi är igång kommer vi att tjäna 25 000 om året förutom att det är bra för miljön. Detaljerad information om vad ni behöver göra kommer när det är dags.

Vi kommer att ordna ett informationsmöte om mobilstrålning eftersom en medlem uttryckt betydande oro till att ha en mobilantenn på vårt tak. Innan det mötet hållits kommer vi att vänta med beslut. Kallelse kommer så snart datum är bestämt.

Vi kommer också att åtgärda ett stort antal mindre problem som olika medlemmar gjort oss uppmärksamma på. Anslagstavlan i 32 A kommer att flyttas nedåt så den blir enklare att läsa. Dörren från A-uppgången till gården ska gå att öppna med en hand. Vi kommer att köpa nya utemöbler till gården. Utemöbler, trätrallar och målning på takterrasserna kommer att ses över. Vi köper bevakning av istappar inför vintern och gör en översyn av brandskyddet. Julgran är på gång. Vi ska göra en utredning av två medlemmar som har problem med dålig lukt i sina lägenheter. Vi ska ordna ett nytt inre handtag i A-hissen. Det gamla verkar ha blivit stulet. Nytt handtag kommer senast i samband med renoveringen.

Några medlemmar har ännu inte fått sin ventilation slutbesiktigad eller godkänd. Styrelsen beslutade att dessa medlemmar nu själva får stå för kostnaderna för att de ska bli godkända. Ni som berörs kommer att få meddelanden om detta.

Vi diskuterade störande ljud från fester i föreningslokalen och bestämde att ni som hyr ska se till att ljudnivån sänks efter 22 på vardagar och efter 23 på fredag lördag. Det är i första hand folk som står utanför och röker som kan vara högljudda.

Dessutom har Anci Steilind som håller i uthyrningen meddelat att hon vill slippa det ansvaret från årsskiftet. Vi kommer med information om nya rutiner så snart vi har dem, det blir troligen ett bokningssystem här på Stammen-siten, men fram tills årsskiftet bokar ni som förut via Anci.

Styrelsen genom EH.