Extra tid för att stoppa sjukhusbygget

sjuk1 sjuk5 sjuk2Stadsbyggnadsnämnden sköt upp beslutet om utbyggnaden av Ersta Sjukhus till nästa sammanträde som är 25 november.

Det betyder att ni som ännu inte hunnit maila era folkvalda representanter fortfarande har möjlighet att göra det.

Nedan hittar ni kontaktinformation till de politiker som ska ta beslutet samt förslag på argument:

Här är de som ska ta ställning till utbyggnaden. Om det är någon av er som har några politiska trådar att dra i så kan det vara lämpligt att göra det nu. Känner ni någon ledamot i nämnden? Känner ni någon som känner någon? Är ni aktiva i ett parti kan ni med fördel kontakta era partikamrater.

Förslag på argument:

  • Stockholm har av tradition varit försiktigt med höga hus för att staden ligger så långt norrut.
  • Det är väldigt olyckligt att bygga ett sådant här hus mitt i en kulturhistoriskt känslig miljö som är värd att bevara.
  • Det nya sjukhuset kommer att ha stor påverkan på hela stadsbilden där det ligger uppe på berget, mitt emot Gamla Stan, Skeppsholmen och Djurgården, fullt synligt från Kista till Nackareservatet och från Globen till Lidingö.
  • Byggarbetet kommer att ha en stor negativ påverkan på Fjällgatan som är en av Stockholms främsta turistattraktioner.
  • Lilla Erstagatan kommer att förvandlas från en öppen solig gata till en mörk och skuggig gränd.
  • En kulturhistorisk värdefull sjukhuspark byggs igen. Kanske den sista orörda sjukhusparken i Stockholm. Det innebär mindre grönområden men också att årsringar tas bort i området.
  • Nya Slussen-bygget och T-bane-bygget kommer redan påverka trafik och området markant under 10-15 år framöver. En byggnation av ett stor-sjukhus riskerar att allvarligt störa kollektivtrafik och annan trafik.
  • Konsekvenser av de sprängningar som det nya sjukhuset medför har inte utretts.

Ni behöver nog inte lägga för mycket kraft på att tala om att vi som bor här är emot planerna för det förstår dom nog.

Så sätt igång och utnyttja era medborgerliga rättigheter.

EH för Styrelsen