Har du synpunkter på Ersta sjukhus nybyggnad? Hör av dig senast 27 juni!

Ersta sjukhus blir dubbelt så stort och får två nya byggnader. En ny sjukhusbyggnad för vård om cirka 23 800 kvm är planerad att byggas i vår grannfastighet, Rabatten 9, vid Ersta sjukhus. Det nya sjukhuset blir upp till åtta våningar där de övre våningarna är indragna. Av bygglovsansökan framgår att bygglovet i vissa avseenden strider mot gällande detaljplan för området. Privatpersoner i området har möjlighet att yttra sig fram till den 27 juni. Framför gärna dina synpunkter på avvikelserna till Stadsbyggnadskontoret via e-post, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

Läs mer om bygg- och plantjänsten

Ersta Sjukhus i tidningarna

IMG_7441

Idag har ni fått senaste numret av Mitt i Södermalm i era brevlådor. Inne i tidningen finns ett större reportage om planerna på att bygga ut Ersta Sjukhus och om våra protester mot dem.

Camilla och jag är intervjuade.

För er som missade papperstidningen finns senaste numret av Mitt i Södermalm här.

Förhoppningsvis bidrar detta lite till att bygga opinion för vår sak.

Under tiden mal processen vidare. Ulrika B har fått det här beskedet från Länsstyrelsen om vad som händer just nu:

”När överklagandetiden gått ut och kommunen fått in alla överklagandena så ska kommunen göra en prövning om klagomålen har kommit in  i rätt tid. Därefter skickar kommunen överklagandena och alla planhandlingar till länsstyrelsen. När länsstyrelsen fått in överklaganden och planhandlingar registreras ärendet hos oss och sen skickas ett bekräftelsebrev som även innehåller information om förenklad delgivning ut till dem som klagat. Ärendet läggs därefter ut på en handläggare. Handläggaren går igenom ärendet och sätter upp och fattar ett beslut. Handläggningstiden brukar oftast (men inte alltid) hålla sig inom tre månader om ärendet inte innehåller några komplicerade frågor. Som du ser nedan har ditt ärende inte kommit in till länsstyrelsen ännu så jag kan inte svara på vem som kommer att handlägga ärendet. Du kan ju återkomma om någon eller några veckor för att höra vem som blivit handläggare.”

Vänliga häslningar

Styrelsen genom EH.

Ersta Sjukhus, en lägesrapport

sjuk5

Den trista nyheten är att Stadsbyggnadsnämnden beslutat att godkänna detaljplanen. Beslutet finns här och heter Protokoll PUL-tvättat.

I praktiken innebär det, om jag förstått det rätt, att så snart beslutet vunnit laga kraft kan Ersta Sjukhus ansöka om bygglov för sin ombyggnad.

Just nu har vi dock drygt två veckor på oss att överklaga godkännandet av detaljplanen och vi tittar just nu på hur vi bäst kan göra detta.

Vi återkommer så snart vi vet hur vi gör men om det är någon av er som känner en duktig advokat som kan byggärenden så uppskattar vi att ni förmedlar kontakten.

Styrelsen genom EH.

 

Extra tid för att stoppa sjukhusbygget

sjuk1 sjuk5 sjuk2Stadsbyggnadsnämnden sköt upp beslutet om utbyggnaden av Ersta Sjukhus till nästa sammanträde som är 25 november.

Det betyder att ni som ännu inte hunnit maila era folkvalda representanter fortfarande har möjlighet att göra det.

Nedan hittar ni kontaktinformation till de politiker som ska ta beslutet samt förslag på argument:

Här är de som ska ta ställning till utbyggnaden. Om det är någon av er som har några politiska trådar att dra i så kan det vara lämpligt att göra det nu. Känner ni någon ledamot i nämnden? Känner ni någon som känner någon? Är ni aktiva i ett parti kan ni med fördel kontakta era partikamrater.

Förslag på argument:

  • Stockholm har av tradition varit försiktigt med höga hus för att staden ligger så långt norrut.
  • Det är väldigt olyckligt att bygga ett sådant här hus mitt i en kulturhistoriskt känslig miljö som är värd att bevara.
  • Det nya sjukhuset kommer att ha stor påverkan på hela stadsbilden där det ligger uppe på berget, mitt emot Gamla Stan, Skeppsholmen och Djurgården, fullt synligt från Kista till Nackareservatet och från Globen till Lidingö.
  • Byggarbetet kommer att ha en stor negativ påverkan på Fjällgatan som är en av Stockholms främsta turistattraktioner.
  • Lilla Erstagatan kommer att förvandlas från en öppen solig gata till en mörk och skuggig gränd.
  • En kulturhistorisk värdefull sjukhuspark byggs igen. Kanske den sista orörda sjukhusparken i Stockholm. Det innebär mindre grönområden men också att årsringar tas bort i området.
  • Nya Slussen-bygget och T-bane-bygget kommer redan påverka trafik och området markant under 10-15 år framöver. En byggnation av ett stor-sjukhus riskerar att allvarligt störa kollektivtrafik och annan trafik.
  • Konsekvenser av de sprängningar som det nya sjukhuset medför har inte utretts.

Ni behöver nog inte lägga för mycket kraft på att tala om att vi som bor här är emot planerna för det förstår dom nog.

Så sätt igång och utnyttja era medborgerliga rättigheter.

EH för Styrelsen