Har du synpunkter på Ersta sjukhus nybyggnad? Hör av dig senast 27 juni!

Ersta sjukhus blir dubbelt så stort och får två nya byggnader. En ny sjukhusbyggnad för vård om cirka 23 800 kvm är planerad att byggas i vår grannfastighet, Rabatten 9, vid Ersta sjukhus. Det nya sjukhuset blir upp till åtta våningar där de övre våningarna är indragna. Av bygglovsansökan framgår att bygglovet i vissa avseenden strider mot gällande detaljplan för området. Privatpersoner i området har möjlighet att yttra sig fram till den 27 juni. Framför gärna dina synpunkter på avvikelserna till Stadsbyggnadskontoret via e-post, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

Läs mer om bygg- och plantjänsten