Ersta Sjukhus i tidningarna

IMG_7441

Idag har ni fått senaste numret av Mitt i Södermalm i era brevlådor. Inne i tidningen finns ett större reportage om planerna på att bygga ut Ersta Sjukhus och om våra protester mot dem.

Camilla och jag är intervjuade.

För er som missade papperstidningen finns senaste numret av Mitt i Södermalm här.

Förhoppningsvis bidrar detta lite till att bygga opinion för vår sak.

Under tiden mal processen vidare. Ulrika B har fått det här beskedet från Länsstyrelsen om vad som händer just nu:

”När överklagandetiden gått ut och kommunen fått in alla överklagandena så ska kommunen göra en prövning om klagomålen har kommit in  i rätt tid. Därefter skickar kommunen överklagandena och alla planhandlingar till länsstyrelsen. När länsstyrelsen fått in överklaganden och planhandlingar registreras ärendet hos oss och sen skickas ett bekräftelsebrev som även innehåller information om förenklad delgivning ut till dem som klagat. Ärendet läggs därefter ut på en handläggare. Handläggaren går igenom ärendet och sätter upp och fattar ett beslut. Handläggningstiden brukar oftast (men inte alltid) hålla sig inom tre månader om ärendet inte innehåller några komplicerade frågor. Som du ser nedan har ditt ärende inte kommit in till länsstyrelsen ännu så jag kan inte svara på vem som kommer att handlägga ärendet. Du kan ju återkomma om någon eller några veckor för att höra vem som blivit handläggare.”

Vänliga häslningar

Styrelsen genom EH.