Ersta Sjukhus, en lägesrapport

sjuk5

Den trista nyheten är att Stadsbyggnadsnämnden beslutat att godkänna detaljplanen. Beslutet finns här och heter Protokoll PUL-tvättat.

I praktiken innebär det, om jag förstått det rätt, att så snart beslutet vunnit laga kraft kan Ersta Sjukhus ansöka om bygglov för sin ombyggnad.

Just nu har vi dock drygt två veckor på oss att överklaga godkännandet av detaljplanen och vi tittar just nu på hur vi bäst kan göra detta.

Vi återkommer så snart vi vet hur vi gör men om det är någon av er som känner en duktig advokat som kan byggärenden så uppskattar vi att ni förmedlar kontakten.

Styrelsen genom EH.