NY HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL

 

sopor

Onsdagen den 12 oktober byter vi ut kärlen för hushållsavfall från plastsäckar till 6 st gröna sopkärl. Detta förbereddes i somras genom asfaltering från sophuset till grinden. Bytet ger bättre hantering av hushållsavfallet samtidigt som det blir en lägre kostnad för föreningen.

Vad innebär detta för dig?
• Förslut avfallspåsen ordentligt så blir det mindre kladd och lukt i plastbehållarna
• Se till att alltid stänga locken på behållarna så minskar vi risken för dålig lukt och råttor
• Inget hushållsavfall får läggas utanför behållarna

Har du frågor kan du kontakta någon av oss i sopgruppen, Marie Pettersson Linder, Elisabeth Lindell Norén eller Johannes Frenzel.