Årsmöte i föreningen hålls 11 maj

astammen23

Årets föreningsstämma blir 11 maj klockan 18.30 och kommer som vanligt att hållas i Norska Kyrkans lokaler.

Vi meddelar detta redan nu så att ni som vill delta kan planera för detta. En formell kallelse kommer senare.

Ni som vill motionera är välkomna att göra detta till styrelsen. Enligt föreningens stadgar måste dessa motioner vara inlämnade senast en månad innan stämman, det vill säga senast 11 april. Mailadressen är styrelsen@stammen23.se.

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen så består den av Ingrid Höglund på ingrid.hoglund@gmail.com och Marie Pettersson Linder på femejl@gmail.com.

Som vanligt är ni alla hjärtligt välkomna.

Styrelsen genom EH.