Rapport från styrelsemötet 2 februari

1ersta4

Större delen av styrelsemötet ägnades åt föreningens årsmöte och planeringen inför det. Utförlig information kommer här inom kort och en formell kallelse senare.

En medlem har skrivit till styrelsen och krävt att beslutet om mobilantenn på taket ska tas av stämman och styrelsen beslutade att hänskjuta mstfrågan dit.

Styrelsen diskuterade även en, möjligen två, fuktskador som kan vara orsakade av taket och det finns en oro att pappen under skifferpannorna kan vara i dåligt skick. Därför beslutade vi att låta göra en professionell inspektion av taket och det skick det befinner sig i, samt få en uppskattning av eventuella behov av åtgärder.

Vi har haft problem med att våra fastighetsskötare FT Drift inte verkar bry sig om felanmälningar från enskilda medlemmar. Vi påminner dem om att de ska ta sig an alla anmälningar, men stämma av med sin kontaktperson i styrelsen när anmälan kommer från en vanlig medlem. Under tiden, om ni gör en felanmälan, dra för säkerhets skull ett mail till styrelsen också så vi vet. Då slipper vi situationer som att stora tumlaren i tvättstugan varit trasig sedan jul.

Vi sträcker upp städbolaget också eftersom vi inte tycker att städningen fungerat bra de senaste veckorna.

Det finns fortfarande mycket att spara på kostnadssidan i föreningen. Bara under hösten fick vi ner våra räntekostnader med 130 00 (vilket motsvarar en besparing på 260 000 på årsbasis) och nu kommer två till lån på tillsammans 5,1 miljoner upp till omläggning, där räntan på det dyrare är nästan 4 %.

Slutligen, i samband med vårstädningen kommer vi att ta hand om alla föremål som står uppställda i gemensamma utrymmen. Det handlar i första hand om saker som står i gångarna i förråden och på vindarna, men också i trapphusen. Om ni vet att ni har saker stående där, ta hand om dem nu så blir dina grannar lika glada som brandmyndigheterna.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.