Årsstämman

Årsstämman kommer att hållas 23 juni 2020 på Ersta Konferens.
Enligt lagstiftning måste vi hålla ett fysiskt möte, med 4 personer, ordförande, protokollförare och 2 justeringspersoner.
För att minska risken för spridning av coronaviruset uppmanas alla medlemmar starkt att inte delta i det fysiska mötet.
Alla medlemmar kommer däremot att kunna poströsta, så att man kan rösta på de förslag som ska tas upp på stämman enligt dagordningen.
Följande kommer att ske:

  • Årsredovisning, kallelse och dagordning kommer att delas ut till alla medlemmar
  • Poströstningsblankett med all information delas ut
  • Valberedningens förslag till styrelse delas ut
  • Alla medlemmar kommer att kunna ställa frågor rörande årsredovisningen, till styrelsen via e-post eller till föreningens brevlåda. Frågor och svar presenteras på bloggen

Styrelsen återkommer med ytterligare information i
samband med utdelning av årsberättelsen.