Årsstämman flyttas

Under rådande omständigheter med
spridningen av Coronaviruset, har
styrelsen beslutat att flytta
Årsstämman i BRF Stammen 23
till tisdag 23 juni.

Styrelsen har tid att tillsammans med SBC
(vår ekonomiska förvaltare) planera för
att genomföra stämman på ett ur
smittskyddssynpunkt säkert sätt och att
alla medlemmar ska kunna delta.

/Styrelsen