Åtgärder för spikar som gått igenom taket

Som tidigare meddelats har spikar gått igenom taket på flera ställen i samband med takrenoveringen. För att åtgärda de spikar som gått igenom taket inne i vindsförråden kommer entreprenören ha personal under följande tider:

  • Tisdag den 4/12 klockan 8.00-9.30
  • Onsdag den 5/12 klockan 8.00-9.30
  • Fredag den 7/12 klockan 8.00-9.30

De som har konstaterat spikar i taken i sina förråd och vill ha detta åtgärdat måste befinna sig på plats för att öppna sina förråd under någon av dessa tider.

Det är absolut inte tillåtet att slå upp spikar som gått igenom taket eftersom skifferplattorna då lossnar, vilket kan orsaka läckor. Vill man själv åtgärda spikar så måste dessa klippas av.