Miljögruppen informerar: Uppdatering på hemsidan och ändrade tider för matavfall

KÄLLSORTERING I STAMMEN
Nu är det dags att ta nästa steg i vår källsortering av avfall.

Som alla känner till har vi i miljöstationen kärl för blandat papper, plastförpackningar, metallförpackningar, glas (färgat och ofärgat) el-avfall/småelektronik, batterier, glödlampor samt grovsopor.

Det är en självklarhet att alla boende i Stammen 23 hjälps åt att sortera avfallet på korrekt sätt för att minska miljöavtrycket samt gemensamt minska kostnaderna för avfallshanteringen. 

MATAVFALL och HUSHÅLLSAVFALL
I soprummet har vi kärl för sortering av matavfall och du som ännu inte har hämtat material för detta, kan hämta korg, vaskskrapa och påsar i soprummet eller kontakta någon i miljögruppen så får du detta. Du får också en broschyr om hur det går till att sortera matavfall.

Med bättre källsortering blir det mindre hushållsavfall och därför har vi ändrat hämtningen till 2 ggr/vecka (måndag och fredag).

FIMPAR
Det är väldigt otrevligt att det ligger fimpar på gården och allmänna utrymmen som balkonger etc. Alla tar givetvis själva hand om sina fimpar.

Ytterligare information om avfallshanteringen finns på stammens hemsida www.stammen23.se

Har du frågor kontakta styrelsen eller någon i miljögruppen.

Miljögruppen (Elisabeth Lindell-Norén, Jonas Gardell och Johannes Frenzel)