Behöver du ny cykel?

Det finns möjlighet att med kort varsel köpa en av de undanställda cyklarna till ett minipris av 300kr/cykel och uppåt beroende på kvalitet och standard. 

Skälet att vi tar bort cyklar är att det är för trångt i våra cykelförråd. Såvida de inte används frekvent är det därför av största vikt att de INTE ställs tillbaka i cykelförråden enbart för förvaring. 

Vid intresse, kontakta Birgith Lannerö 0707793378