Ny besiktningsrunda 10 april kl. 12.00-15.00

Inför sprängningsarbetena vid Ersta Sjukhus ska Nilsson & Lindgren Markkonsult AB utföra besiktning av husets samtliga lägenheter och lokaler. På onsdag, den 10 april klockan 12.00-15.00, besiktigas de lägenheter och lokaler där besiktning inte kunde genomföras vid senaste tillfället.

Det är av yttersta vikt, och i alla medlemmars eget intresse, att besiktning kan utföras i alla lägenheter. I annat fall blir eventuella skador som kan uppstå i samband med sprängningarna väldigt svåra att härleda till dessa, och det blir därmed svårt för medlemmarna att kräva ersättning. 

Kontakta Anders Nordqvist, 0708-92 32 33 eller 08-93 03 00, alternativt anders.nordqvist@nilsson-lindgren.se, om ni inte har möjlighet att vara hemma vid tiden för besiktningen. 

Notera att detta enbart gäller de lägenheter och lokaler som inte besiktigades vid senaste tillfället.

Kontakta gärna styrelsen för mer information eller vid frågor, styrelsen@stammen23.se.