Brinner du för hållbarhetsfrågor?

Då kanske miljögruppen är något för dig. För att vår bostadsrättsförening ska verka på ett så hållbart sätt som möjligt har den så kallade miljögruppen bildats. Gruppen arbetar till exempel med frågor som rör källsortering och avfallshantering. Nu söker gruppen nya krafter. Vid intresse, kontakta gärna Johannes Frenzel.