Uppdatering om takarbetet

Renoveringen av taket går framåt och rivningen av den andra byggnadsställningen har precis påbörjats. Ställningen med hisstorn, som används för att lyfta upp och ner material, kommer dock stå kvar under hela renoveringen. Etapp 1 (32A) är helt klart sånär som på gångbryggorna längs nocken. Övriga arbeten fortlöper med gott tempo och plåtslagarfirman arbetar hårt för att hinna klart så fort som möjligt. Planerad slutbesiktning är i början av november.