Byte av armatur i tvättstugan idag månd 5 mars kl 7.30.

Idag installeras ny armatur i tvättstugan. Arbetet påbörjas vid 7.30 och det är inga problem att tvätta under dagen. Montören och medlemmar som tvättar under dagen får samsas i lokalen. Skönt med bättre belysning !

ELN  genom styrelsen