Summering av styrelsemötet 6 mars.

Hej alla medlemmar !

Först vill vi påminna om vår Årsstämma månd 7 maj 18.30 i Norska kyrkan. Efterföljande ost & vin tar vi i trapphuset Stigbergsgatan 32 A då vår träfflokal kommer att vara fullt med byggkillar som lägger om vårt tak. Träfflokalen kommer alltså vara upptagen från våren ( mars-april ) t o m i början av okt. Årsredovisningen kan du nu läsa på vår blogg , den är dock inte underskriven än.

Apropå kylan som ibland känns utav i våra lägenheter så är det bästa sättet att hindra den, att täta fönstren, stänga spaltventilerna och stänga frånluftsventilerna. Största boven är våra fina gamla fönster,de är stora och har två tunna glas som släpper igenom kylan.När det är kallt en längre tid så kyler det även genom väggarna som består av tegel utan någon isolering. Även dörrarna släpper ut en del värme. Enligt Boverket ska temperaturen inomhus hålla sig över 18 grader och får understiga nivåer tillfälligt. Det skulle förmodligen gå att skruva upp värmekurvan i huset men varje grad kostar stora pengar ! Säkert har vi ” frisk” luft i våra lägenheter då luften cirkulerar och kanske är vi beredda att sätta på xtra tofflor och tröjor när det är som kallast ?

Vi har ny belysning i tvättstugan, en s k rörelsesensor som känner av när vi går in och ut genom dörren. Lampan sätts på när vi går in och stänger av sig själv när vi går ut.

Apropå Klottret på fasaden Lilla Erstagatan kollar vi nu upp färgkoden för att kunna måla över de tråkiga , gråa fläckarna.

Gårdgruppen har nu mandat att titta på en ny utformning av gården och det första är att en landskaps/ trädgårds /arkitekt kommer att  göra ett platsbesök hos oss och titta på gården.

Styrelsen har skickat in kommentarer kring bygget av den nya Tunnelbaneuppgången och dess utformning. Vi har kontakt med annan Borstadsrättsförrening på Folkungagatan och samkör våra synpunkter.

Angående vårt nya tak som planeras börja i mars arbetas just nu med tidplan och betalplan. Det ska vara snöfritt på taken när de börjar så lite osäkert när det sker.

Vi diskuterar att göra en brandsyn och även en statusbesiktning av vårt hus.

Se info under rubrik ” Dörrskyltar ” .

Nästa styrelsemöte har vi tisd 10 april.

ELN      genom styrelsen