Datum för årsstämma och inlämning av motioner

Styrelsen har nu fastställt datum för årsstämman 2019 till tisdagen den 7 maj. Sista dag för inlämning av motioner inför stämman är fredagen den 15 mars.

Styrelsen återkommer med kallelse till stämman.