VIKTIG INFO: TIDER FÖR STAMBYTE

Onsdagen den 27 februari, från klockan 8.00, kommer ett avloppsrör i husets krypgrund bytas ut. Det är mycket viktigt att toaletterna inte används under tiden arbetet pågår. Ställ gärna något på toalettlocket som påminnelse. Arbetet beräknas pågå hela dagen.

BajaMaja kommer att ställas ut på gården eller vid vändplatsen utanför huset. För de som av hälsoskäl inte kan nyttja dessa kommer det finnas möjlighet att få provisorisk toalett i lägenheten. Av kostnadsskäl är de senare dock enbart avsedda för de som verkligen behöver. Meddela styrelsen omgående om du behöver boka provisorisk toalett.

Eftersom även vattnet kommer att vara avstängt under tiden för avloppsbytet är det bra att fylla dunkar och flaskor med vatten i god tid innan.

Tack för visad hänsyn.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT PIPE REPLACEMENT

Wednesday, February 27, from 8.00 am there will be a pipe replacement in our building. While the job is being done it is very important that no-one uses the toilets. The construction work is expected to take a full day.

During the day temporary toilets will be placed at the courtyard or by the turnaround outside the building. Since the water will be turned off, we recommend you to fill up bottles with water before February 27.

We are sorry for any inconvenience.