Besiktning av lägenheter inför sprängningsarbeten

Som samtliga boende ska ha informerats om kommer Nilsson & Lindgren Markkonsult AB att utföra besiktning av husets alla lägenheter inför sprängningsarbetena vid Ersta Sjukhus.

Det är av yttersta vikt, och i alla medlemmars eget intresse, att besiktningsleverantören kan komma in i samtliga lägenheter. I annat fall blir eventuella skador som kan uppstå i samband med sprängningarna väldigt svåra att härleda till dessa. Har ni inte möjlighet att vara hemma vid tiden för besiktningen ber vi er lämna er nyckel i nyckelholken.

Kontakta gärna styrelsen för mer information eller vid frågor, styrelsen@stammen23.se.