Påminnelse: stambyte på onsdag, 27/2

Nu på onsdag, den 27 februari från klockan 8.00, kommer som tidigare meddelats ett avloppsrör att bytas ut i husets krypgrund.

Detta berör husets alla lägenheter och innebär att inga avlopp – varken vask, dusch eller toalett – får spolas eller användas under tiden arbetet pågår. Ställ gärna en hink e. dyl. på toalettlocket, i vasken och på duschbrunnen som påminnelse att de inte får användas. Inte heller tvättstugan kommer att kunna användas denna dag. Avloppsbytet beräknas pågå under en heldag. Testa gärna om arbetet är färdigt genom att sätta på kranen; rinner vattnet som vanligt är arbetet klart.

Fyra provisoriska toaletter, så kallade BajaMajor, kommer att ställas på gården. På toaletterna finns toalettpapper och alko-gel, dock inget rinnande vatten eftersom det finns risk att det fryser.

Kontakta gärna styrelsen, styrelsen@stammen23.se, vid frågor.