Tidsplan för byggarbeten vid Ersta sjukhus

Ersta sjukhus har informerat om att projektets övergripande tidsplan står fast, men att startdatum för rivning är något framflyttat. Rivningsarbetet är planerat att påbörjas i mitten på maj.

Den utförda besiktningen är del av de förberedande arbeten som görs inför byggstart, och parallellt med detta pågår just nu upphandling av entreprenörer. 

Under vecka 12 kommer elleverantören Ellevio att utföra ett gräv- och installationsarbete som sträcker sig från Ersta trappor upp på Lilla Erstagatan fram till sjukhuset. Arbetet avser omkoppling av ett ställverk i det befintliga sjukhuset. Det innebär att parkeringsplatserna framför sjukhuset på Lilla Erstagatan dessvärre kommer att stängas av tillfälligt. Arbetet beräknas vara klart inom en månad.

Ersta sjukhus återkommer med mer information om startdatum för rivning så snart de kan.

Ladda ner övergripande tidsplan för byggnadsarbeten vid Ersta sjukhus.

Se ritning över Ellevios planerade gräv- och installationsarbeten nedan.