Från styrelsemötet 6 oktober

1ersta4

Här kommer en sammanfattning av några av de viktiga punkterna från senaste styrelsemötet.

Vi valde en leverantör för installation av ny maskinerier i hissarna i 32 A och B och ska försöka få arbetena att komma igång så snabbt som möjligt. När de startar kommer hissarna att vara obrukbara i två veckor. Vi kommer att meddela er så snart vi har datum, men det är troligt att det blir först efter nyår. Vi vill undvika att de blir stående över julhelgen. De trasiga speglarna i hissen i 32 B kommer dock att lagas så snart som möjligt.

Mobilantenn på taket. Styrelsen är positiv men respekterar den medlem som uttrycker oro. Vi beslutade att kalla till ett informationsmöte och vänta med slutgiltigt beslut, samt att överväga att låta medlemmarna rösta i frågan om det visar sig att det finns en mer utbredd tveksamhet.

Nya medlemmar. Vi beslutade att godkänna nya medlemmar löpande i den takt vi får in ansökningar i stället för att som nu vänta tills nästa styrelsemöte. Avgörande för beslutet var befintliga medlemmars intresse av att få ut sin handpenning så snabbt som möjligt.

Regler för andrahandsuthyrning. Tidigare har vi inte godkänt uthyrning till juridisk person, även om det inte finns något i stadgarna som uttryckligen förbjuder detta. Nu valde vi att göra detta men under förutsättningen att vi får godkänna den person som ska bo i lägenheten. Som tidigare ska all andrahandsuthyrning vara motiverad och godkännas av styrelsen.

Vi diskuterade också tillfälliga korttidsuthyrningar via tjänster som AirBnB och beslutade att inte ha några invändningar mot dem så länge det handlar om enstaka tillfällen, kortare tid och inte är någon hotelliknande verksamhet. Vi uppskattar dock om ni informerar styrelsen om era uthyrningar och vi tycker att det är en bra idé att ni även berättar för era närmaste grannar samt ser till att era gäster har tillgång till larmnummer och kontaktinfo för felanmälan under sin vistelse i er lägenhet.

Vi har utrett sortering av källsortering av matavfall, som vi är positiva till. Det visar sig dessutom att vi kommer att spara cirka 30 000 kronor om året på att göra detta så nu kör vi. Mer information om vad detta praktiskt betyder kommer när det är dags.

Till sist, nästa styrelsemöte är tisdagen 3 november och som vanligt är alla medlemmar välkomna första kvarten från 18.45 när vi har öppen styrelse.

P.S. Mysteriet med de nymålade piskbalkongerna i 32 A och B är nu löst. Det var ett garantijobb som utfördes av den firma som stod för den större ommålningen för fem år sedan. tack alla.

EH för Styrelsen