God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen !

Vi har haft medlemsmöte om taket som läggs om 2018.Under den tiden v 12 – v 38 kommer entreprenörerna att använda vår föreningslokal. Det kommer då inte finnas möjlighet att hyra den. Vi funderar på att ha en ” taklagsfest ” på gården när taket är klart.

Sista styrelsemötet var 5 dec.

Angående förnyelse av husets ” tidstypiska detaljer ” är bla nummerskyltar till hissarna nu uppsatta och även knoppar till ledstängerna i trapporna  ska monteras.” Ej reklam ” skyltar i mässing till medlemmarna finns att hämtas på nästa styrelsemöte tisd 9 jan. Du som vill beställa namnskylt gör det genom att läsa under rubrik Namnskylt på bloggen.

Vi funderade vidare på bättre utrymme för cyklarna vilket kommer att ske under våren. Det kom också upp tankar om att göra B huset mer handikappsvänligt där man skulle kunna gå direkt från B huset till gården och sen ut genom grinden.

Vi vill också påminna om att det är RÖKFÖRBUD på våra takterrasser  och att alla lägenheter ska ha BRANDVARNARE ! Extra viktigt i juletider.

Se info om ANDRAHANDSUTHYRNING.

Föreningen har tecknat ett treårskontrakt med Sylvie AB om att hyra lokalen på Stigbergsgatan från 1 jan 2018.

Läckan i värmesystemet är nu åtgärdat. Otätheten synliggjordes av Kristian på FT Drift AB i samarbete med Aquademica AB. Det var en ledning i ett av våra garage som var sönder.

Tanken om bergvärme är intressant och vi kommer att titta mer på det.

Thomas Stavenberg kommer att vara sammankallande för IT gruppen.

Årsmöte blir månd 7 maj och sista dagen att anmäla ärenden / motioner är 2 april.

Styrelsemöten 2018 är 9 jan, 6 febr, 6 mars och 3 april.

 

Nu väntar vi bara på snön !!

ELN    genom styrelsen.