Informationsmöte 13 dec 2017 angående den förestående takomläggningen vt 2018.

Taket måste läggas om då det läcker på flera ställen och spikarna som ska hålla fast skifferplattorna har börjat vittra sönder.

Vi har fått in fem seriösa offerter och vi har efter noggrann genomgång tillsammans med vår konsult valt den billigaste. Arbetet kommer att gå på närmare 8 milj kr.

Det kommer att bli takställningar på Kungsbalkongerna och på gavlarna kommer det att bli traditionella byggställningar hela vägen ner till marken.

Det kommer att  bli en omfattande nedsmutsning på vinden pga att takpappen är väldigt torr. Det är upp till var och en om man vill täcka över sina saker.

Vi har ansökt om bidrag för mellanskillnaden mellan plåttak och skiffertak, vi har dock inte fått svar än.

Om det är snöfritt kommer arbetena att påbörjas den 2 mars och pågå ca 6 månader. Arbetet kommer att färdigställas på en huskropp i taget, vilket gör att tiden för byggställningar begränsas till ca 2 månader på respektive ställe.

Och nu till det bästa. Såvida inte räntan förändras drastiskt så kommer det här inte att påverka våra avgifter.

Camilla Rosell         genom styrelsen