Gula listan Hotade objekt: Stigberget

Stigberget Stockholm

En detaljplan för Ersta sjukhus möjliggör byggandet av en ny sjukhusbyggnad på 23 – 28 000 kvm inom sjukhusområdet. Detaljplanen har fått kritik från bland…

https://byggnadsvard.se/opinion/gulalistan/stockholm-hotade-objekt