Information från senaste styrelsemötena

1ersta4

Här kommer information från styrelsemötena i mars och april.

Vi har sett över garage-situationen. Föreningen har fyra garage som är tillgängliga för uthyrning till föreningens medlemmar. Omsättningen är låg och kön lång. Den som väntat längst har snart stått 12 år i kö. Efter att ha diskuterat en rad tänkbara alternativa lösningar beslutade styrelsen följande:

  • att behålla den nuvarande systemet där medlemmar köar, där plats i kön bestäms utifrån den dag intresseanmälan kommit till styrelsen och där köplatsen förloras vid flytt.
  • att garageplats ska vara kopplad till medlemskap i föreningen och att garagehyra sägs upp om hyresgästen lämnar föreningen.
  • att garagehyran ska vara den samma för alla fyra garagen och att den ska vara marknadsmässig.
  • att hyresnivån ska höjas till 2 500 kronor i månaden tills vidare. Garage i närområdet ligger mellan 1 500 – 2 000 kronor och en plats i Stigbergsgaraget under oss kostar 2 500 i månaden.

Styrelsen har kölista till garageplats, alla som står på den har bekräftat att de fortfarande är intresserade och avflyttade har städats bort. Vi hoppas att alla som anmält intresse faktiskt är med på listan och den som mailar och ber att få se den kommer att få en kopia. (Det blir enklare så än att be alla på listan om medgivande att få publicera deras namn.)

Vi kommer att installera rörelsedetektorer för belysningen på vinden, städbolaget har fått uppdrag att även städa tvättstugan, vi har förlängt avtalet med Com.Hem om TV och bredband och hastigheten i den tjänst som tas ut på månadsavgiften har fördubblats till 100 Mbps. Medlemsrabatten för er som köper högra hastigheter har dessutom höjt, från 299 till 300 kronor men ändå.

Vi har lagt om lån i år för  4,1 MSEK och sänkt räntan till 1,05%  från Q2 vilket innebär en besparing på  ungefär 75000 årligen. Förra året minskade vi våra räntekostnader med c.a 140000 genom att amortera och lägga om lån. Tillsammans med årets omläggning av lån blir den årliga besparingen alltså c:a 215000.

Vi har som ni förhoppningsvis märkt lagt in nya skrapmattor i entréerna. Vi kommer att behöva asfaltera fram till soprummet på gården på grund av den nya sophanteringen. Och så har vi en nybildad tvättstugegrupp, vilket vi berättat i en separat post.

Huvuddelen av de båda styrelsemötena ägnades åt förberedelser inför Årsmötet där kallelse kommer inom kort. Årsmötet blir 11 maj klockan 18.30 i Norska Kyrkan. Boka den tiden redan nu så ni kan komma.

Styrelsen diskuterade också regler och principer för att tillåta andrahandsuthyrning, och de kommer i en separat post. Det enda som ska tilläggas är kanske en förklaring hur vi resonerar när vi diskuterar frågor där föreningens medlemmar har ganska olika uppfattning.

  • Den första principen är att alla medlemmar ska behandlas lika.
  • Den andra är att vi försöker hitta den lösning som är bäst för alla föreningens medlemmar.

Så om ni ber om något och inte får det svar ni kanske önskat är det troligen något av skälen ovan vi har tagit hänsyn till. Bara så ni vet hur vi resonerar.

Nästa styrelsemöte är tisdagen 3 maj och som vanligt är ni alla välkomna på Öppen Styrelse första kvarten från 18.45.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.

P.S. Anledningen till att ni får information från mars-mötet först nu är att er webmaster varit utomlands hela mars. Jag ber om ursäkt för att det dröjt.