Information från sopgruppen !

Det är glädjande att se att avfallshanteringen med hushållssoporna och källsorteringen av mat verkar fungera bra. Det var lite inkörningsproblem, bl a i samband med snöfall i november samt att hämtning av matavfall missades vid några tillfällen.

Vi i sopgruppen planerar nu för nästa steg gällande avfallshanteringen och det gäller hur vi kan använda miljöstugan mer effektivt. Planen är att vi sätter in kärl för att kunna sortera både plast och kartong. Det återstår en del praktiska frågor samt förhandling med entreprenören bl a om hämtningsrutiner. Vi räknar med att ha mer info under mars månad.

Hälsningar från Sopgruppen

Elisabeth L N genom styrelsen