Information från Styrelsen

Hej Grannar!
Styrelsen vill informera om att alla medlemmar i stammen23 har möjlighet att ta del av information från föreningen genom att logga in på sbc.se hemsida. Använd förslagsvis bankID. SBC har även kundservice tel 0771 722722. 
Följande nya dokument finns nu att läsa på sidan ”mitt SBC”

– Årsredovisningen 2018

– Besiktningsprotokoll inför sprängningarna i samband av byggandet av Ersta Nya Sjukhus”:Besiktning av samtliga lägenheter i Stammen 23 genomfördes. Ett samlat dokument har laddats upp.

– Protokoll från årsstämman 20190506.

– Separat dokument 20190604 från Peter Lindell (ordförande på stämman) angående överklagandet av bygglovet för Ersta Nya Sjukhus som togs upp i anslutning till stämman. 
Stämmoprotokoll samt dokument från Peter Lindell finns även anslagna på anslagstavlorna i trapphusen. 

Om ni undrar över något eller saknar information, tveka inte att höra av er till oss på  styrelsen@stammen23.se

Ha en riktigt härlig dag i sommarvärmen

Med vänlig hälsning,

Styrelsen