Ersta trappor kommer stängas av

Bakgrund Inför byggandet av Ersta nya sjukhus kommer två byggnader på fastigheten Rabatten 9 att rivas, dels den låga byggnaden hus 20 som vetter mot parkeringsplatsen framför Folkungagatan och dels den höga byggnaden hus 21 som står längs Ersta trappor. Inför rivningen har entreprenörerna upprättat arbetsberedningar och riskanalyser. Denna PM är en sammanfattning av dessa. 

Planerat utförande av rivningen Hus 21 har en stomme och yttertak av betong och kommer att klippas ner med hjälp av höjdrivningsmaskin. Maskinen kommer att vara uppställd inne på Rabatten 9. Under rivningsarbetet kan betongbitar och annat rivningsmaterial falla ner från huset. Ersta trappor kommer att vara avstängd för all gångtrafik under rivningen på grund av risken för fallande föremål. 

För att skydda konstruktionen i Ersta trappor kommer trappor och murar att skyddas med tunga stockmattor och tunga sprängmattor. Det kommer därför inte heller att vara möjligt att gå i trapporna utanför arbetstid. 

Eftersom boende ovanför Ersta trappor upplever avstängningen problematisk har vi även utrett om en tillfällig trappa skulle kunna placeras väster om ordinarie trappa. Detta är inte möjligt då även detta område ingår i riskområdet där rivningsmaterial kan falla ner.

Ersta har erhållit polistillstånd och godkännande av trafikanordningsplan för avstängningen av trapporna. 

Tider Ersta trappor kommer att stängas av när förberedelserna med den tunga skyddstäckningen startar under vecka 27. Rivningsarbetena planeras att starta under vecka 28 och bedöms vara färdigställda under vecka 31. Därefter behöver Ersta trappor täckas av innan gångtrafik kan släppas fram igen. Detta bedöms ske under vecka 32. 

Styrelsen vill även påminna att man kan prenumerera på nyhetsbrev om bygget genom att maila till erstanyasjukhus@erstadiakoni.se och önska att få nyhetbrev till sin e-mail.