Information från styrelsen

1ersta4

Den nya styrelsen är nu i full gång med sitt arbete. Här följer en kortare sammanfattning av några av de viktigare saker vi arbetar med och hur de berör er.

Obligatorisk ventilationskontroll. Vår sotningsfirma Peter Sotare har gjort den första besiktningen och vi har fått deras protokoll, som innehåller en rad saker som måste åtgärdas. Föreningen kommer att ta hand om de delar som är gemensamma, men det finns ett antal medlemmar som fått anmärkningar rörande sina lägenheter. Om du är en av dem har du fått meddelande från styrelsen om detta och du är skyldig att åtgärda detta till slutbesiktningen som troligen kommer att ske sent i september. Ni kommer att få information i god tid inför slutbesiktningen eftersom Peder Sotares anställda behöver tillgång till era lägenheter.

Bergvärme. Vi hade besök av Sten Ullholm från IQS Energikomfort på senaste styrelsemötet. Han har tittat på vårt hus och anser att vi har en hög energikonsumtion i huset nu, 177 kWh/kvm och år mot normalt 135 – 155 kWh/kvm. Hans bedömning var att det finns potential att sänka vår nuvarande förbrukning från 1 100 000 kWh/år till 400 000 kWh/år och att det i så fall skulle handla om en investering i storleksordningen 3 miljoner kronor, vilket inte är någon större belastning för föreningen. Styrelsen är mycket positiv till att installera bergvärme, men eftersom det inte går att få en sådan anläggning på plats till den kommande vintern vill vi utreda pris och förutsättningar ytterligare en tid innan vi återkommer med ett färdigt förslag som vi kommer att presentera för ett extra årsmöte för beslut.

Översyn av alla avtal. Nya styrelsen har fortsatt den översyn av alla avtal som förra styrelsen inledde. Föreningens försäkringar har blivit 20 % billigare och det finns bra potential att sänka dem ytterligare nästa år. Vi har bytt städbolag och sänkt kostnaden med runt 70 %. Två av föreningens lån har omförhandlats och räntan har sänkts från 3,94 respektive 3,74 % till 1,15 respektive 1,65 %. Det senare lånet är på fem år, det första på 3 år. Klotterkonsulten – halverat arvode. Antrepo som hyr lokalen på Lilla Erstagatan 6 har fått förslag om hyreshöjning men har ännu inte svarat på detta. Vi kommer också att se över elavtal och serviceavtalet med KONE Hissar.

Städningen i huset. Det gamla städbolaget är uppsagt och det nya börjar arbeta nu i augusti. Vi har sänkt kostnaden för städning av de gemensamma utrymmena med två tredjedelar och styrelsens målsättning är att ingen ska märka någon försämring på städningen trots det. Under juli månad och första hälften av augusti har vi dock inte haft någon städning alls och det har blivit lortigt här och där under den tiden. Det är dock inget ni ska lasta det nya städbolaget för. När de nu kommer igång och visar vad de går för tar vi dock tacksamt emot all feedback från er. Vi har även gett det nya städbolaget uppdraget att städa tvättstugan en gång i månaden. Egentligen är det ni som använder tvättstugan som förväntas göra rent efter er men vi inser att de flesta inte gör så mycket mer än att tömma dammfilter, torka maskinerna och sopa av golvet efter sig.

Mobilanläggning på taket. Vi har hört oss för bland operatörerna om intresse att placera master på taket. 3 är enda som visat intresse och kom med ett förslag som innebar antenner på fasaden i väster, riktade bort längs Stigbergsgatan. För det var 3 villiga att betala 25 000 om året. Styrelsen tyckte att intäkten inte motsvarade den olägenhet en antenn på fasaden skulle innebära och beslutade tacka nej.

Installation av säkerhetsdörr. En medlem har bett att få installera en säkerhetsdörr. Styrelsen anser att medlemmar som så önskar har alla möjligheter att installera gallergrindar, säkerhetsdörrar och annan utrustning innanför den vanliga dörren men vi vill ha de befintliga dörrarna intakta. Frågan är löst i samförstånd med medlemmen.

Styrelsearvoden. Årsmötet har beslutat att 100 000 kronor precis som föregående år ska användas som arvode till styrelsen. Den nuvarande styrelsen har beslutat att alla styrelsemedlemmar ska arvoderas lika, ordförande, ledamöter och suppleanter, med 10 000 vardera och att 30 000 ska fördelas vid årets slut till den eller de som bidragit extra mycket.

Kommande styrelsemöten. Målsättningen är att styrelsen ska träffas den första tisdagen i varje månad. Det betyder att nästa styrelsemöte blir 1 september. Då blir det också premiär för Öppen Styrelse, ett förmöte inför det ordinarie styrelsesammanträdet dit alla medlemmar är välkomna. Tiden för Öppen Styrelse är 18.45 och platsen Föreningslokalen på Lilla Erstagatan 6.

Ni är alla välkomna!

Styrelsen genom EH.