Information om kallelsen till årsstämman

Kallelsen och årsredovisningen har delats ut i brevlådor till alla i huset. De som har annan adress har fått den med post.
Vi kommer INTE att skicka ut detta per e-post som meddelats tidigare.
Anmäl dig till årsstämman den 18/5 genom att följa instruktionerna i det utsända materialet.

Det är alltså ingen som får kallelse via e-post.

Välkommen/ Styrelsen