Klargörande från styrelsen angående utskickad årsredovisning 2020.

Vi kommer inte att behandla ärendet om säkerhetsdörrar på årsstämman den 18 maj 2021 .

Det har av misstag kommit in på sid. 3 under planerat underhåll 2021.

Vi har haft ärendet uppe i styrelsen men beslutat att lägga det på framtiden.

Den utskickade agendan kommer att följas på den digitala stämman.