Konstituerande styrelsemöte

1ersta4

Direkt efter årsstämman i onsdags höll nya styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där Thomas Höglund omvaldes till ordförande.

Övriga styrelsen består nu av Camilla Rosell som vice och ansvarig för upphandlingar, Thomas Stavenberg som kassör, Bo Wernström som håller i fastighetens skötsel och underhåll, Erik Hörnfeldt som informationsansvarig samt suppleanterna Johanna Venables, Kjell Nilsson och Elisabet Lindell Norén.

Första ordinarie styrelsemöte blir tisdagen 7 juni och som vanligt är alla medlemmar välkomna att vara med på öppen styrelse första kvarten från 18.45. Mötet hålls som vanligt i föreningslokalen.

EH för styrelsen