Lämna dina synpunkter och frågor inför möte om Ersta Nya Sjukhus

Möte med nya projektchefen för Ersta Nya Sjukhus,  onsdagen 5 dec kl 17:30

Ersta Nya Sjukhus har en ny projektchef Jonas Ringström som inbjudit styrelsen till möte om byggplanerna. Den nya chefen anser att det är angeläget med en fungerande dialog med närboende.
Fyra personer från Stammen 23 kommer att träffa tre personer från Ersta projekt.
Vi kommer att framföra våra åsikter och ställa frågor om projektet och beslutsgången och vi kommer att inhämta  fakta som rör praktiska omständigheter.
Alla välkomnas att maila synpunkter och frågor som är viktiga att framföra på mötet
till Ulla West/styrelsen Stammen 23        ullakwest@gmail.com