Möte med Ersta Nya Sjukhus ENS 5 dec, rapport

Från ENS: Jonas Ringström projektchef, , Margareta Lindblom produktionschef och Lina Lindkvist kommunikatör.

Från Stammen 23: Ulrika Bokstad, Thomas Stavenberg, Bo Wernström, Ulla West

De tre från ENS är alla nya på Ersta, projektchefen anställd sedan tre veckor tillbaka, de båda andra anställda inom 2018.

Vi gick igenom en sammanfattning av vad som hänt och hur projektet med sjukhusbygget utvecklats, hur vi som närboende inte fått svar på frågor, inte varit delaktiga i händelseförloppet, att vi överklagat, att vi försökt få gehör för våra synpunkter, att vi gjort återkommande försök att få kontakt.

Vi framförde och diskuterade de synpunkter och frågor som samlats från Stammen 23.

ENS är angelägna om att vi som är närmaste grannar fortsättningsvis ska ha en aktiv dialog. Praktisk information kommer att anslås i trappuppgångar och förmedlas via vår hemsida.

Löftet vi boende och Stockholmare fick av Ersta var att Stigbergsparken skulle upprustas, det hade Ersta glömt, sa de under vårt möte igår. Den parken utplånas också helt i och med Sofias nya tunnelbana.

På frågan från en av oss; ”har ni haft ngn diskussion med staden som bygger t-banan om nedgången kunde integreras i eller vid sjukhuset”, så var svaret nej.

Riskbedömning görs av Nitro konsult, för sprängningar och hur det påverkar husen runt. Man vet inte ännu hur ”berget ska bete sig”.

Byggentreprenör: HENT

Följande är en PRELIMINÄR TIDPLAN

Arbetet kommer att pågå vardagar mellan kl 07 och 16

ENS återkommer med information om trafik fram och tillbaka med bortforsling av sprängmaterial, logistik om framkomlighet och parkeringsplatser.

Rivning under ca tre månader april – juni 2019

Sprängning och markarbete sommar 2019 – vår 2020

Sprängningar sker vardagar kl 9.30, 12.30 och 15.30 under sommartid,

vardagar kl 9.30, 12.30 och 15.00 under vintertid.

Sprängningarna beräknas pågå ca 40 veckor och vara klart våren 2020.

Hus-stomme uppförs höst 2020. Två kranar kommer att finnas på Erstatomten

Stommen beräknas vara rest våren 2021

Planerad inflytt sommaren 2023

 

Alla välkomnas att höra av sig med frågor om ENS till

mailadressen   erstanyasjukhus@erstadiakoni.se

 

rapport: U West