Rapport från styrelsemötet 1 november

1ersta4

Om vi börjar med soporna så är de nya rutinerna igång. Från och med den här veckan kommer de bruna kärlen för matavfall att tömmas måndag, onsdag och fredag. Tack alla ni som varit duktiga och redan börjat sopsortera. Ni får ett varmt tack från sopgruppen, styrelsen och miljön.

Vi har två medlemmar boende i A-uppgången som båda klagar på störande ljud. Ljuden har lite olika karaktär, hög musik respektive två personer som har väldigt skönt tillsammans. Dessutom är det lite oklart exakt varifrån ljuden kommer så vi skulle uppskatta om andra boende i uppgången som har liknande problem vill höra av sig till styrelsen. Alternativt, att någon som läser det här känner sig skyldig och drar ned lite på volymen.

Ni som bor längst upp och har kungsbalkonger är alla ansvariga för att hängrännor och stuprör rensas inför vintern och för att värmekablarna ligger på sin plats i dem. Vi påminner vänligt om det här. Ni kommer alla att få mail om det också och det är viktigt att det blir gjort, för om ni låter bli är ni ansvariga för de skador ni kan orsaka.

Senaste nytt om taket är att ansökan om att få byta till plåttak är inlämnad. Vi har också haft en plåtslagare som varit här och tittat på hur det ser ut idag och han gjorde bedömningen att det skulle vara möjligt att behålla dagens kopparplåt samt att det troligen skulle gå att göra arbetena utan byggställningar. Dock måste nocken bytas. Vi kommer att få en uppskattning på kostnaden för plåtarbeten, uppdelad i två delar. Dels kostnaden för att byta hela taket till plåt, dels kostnaden för plåtslageriarbeten i samband med att nuvarande skiffertak läggs om.

Vi diskuterade tvättstugan också, men det kommer ett separat inlägg om den.

Slutligen verkar alla tycka att 20-årsfesten var väldigt lyckad och röster har redan höjts för att vi ska ha en ny fest så snart som möjligt.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen genom EH.