Summering av styrelsemöte 2 maj.

Vi tar in ytterligare offerter ang den kommande takomläggningen som planeras till 2018.Samtidigt ser vi över möjligheten att söka bidrag för att lägga om skiffertaket.
Angående råttbekämpning är det bästa alternativet att bygga in ” hindret ” i cykelrummet.
Det pågår omförhandling av hyran på lokalen Stigbergsgatan.
Vi har begärt in offert på ny ränta av banken ang villkorsförändring av lånen.
Det är många som är missnöjda med den nya mobilantennen ( 3 ) på taket. Behöver åtgärdas.
Gårds/ trädgårdsgruppen får mandat från styrelsen att fortsätta sina planer om enkätundersökning där sen gruppen får lämna förslag till styrelsen om ” gårdsplanen ”.Bra om gruppen också ser om det finns möjlighet att ha barnvagn och cyklar på gården.
Det nya elavtalet med grön el träder i kraft i början av maj.

Elisabeth L N genom styrelsen